Uw gezondheidstoestand verandert en u bent jonger dan 75 jaar, wat moet u dan doen?

Het kan gebeuren dat er iets verandert in uw gezondheid dat uw rijgeschiktheid mogelijk negatief beïnvloedt. Er is daarvoor geen meldingsplicht in Nederland. Maar er is wel een morele verplichting. In de Wegenverkeerswet staat dat we geen gevaar mogen zijn voor onszelf en voor anderen.

Om te beoordelen of er bij u mogelijk sprake is van een medisch probleem, welke uw medische rijgeschiktheid negatief beïnvloedt, doorloopt u onderstaande vragenlijst.

Als u alle vragen met NEE beantwoordt, dan is melding en een bezoek aan de keuringsarts niet nodig. Tenzij u in het bezit bent van een rijbewijs C/D/E. Bij het behalen en verlengen van dit rijbewijs is altijd een rijbewijskeuring nodig. Ook indien u bij de vorige verlenging wel een keuring heeft ondergaan kan het zijn dan ook deze keer een bezoek aan de keuringsarts nodig is. In dat geval raden wij u aan het CBR te bellen of te informeren bij uw gemeente.

Zie ook de website www.keuringscheck.nl.

 

Vragenlijst

Vraag 1
Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?

Abnormale slaperigheid overdag komt voor bij het slaapapneusyndroom, bij narcolepsie, maar ook als bijwerking van sommige geneesmiddelen.

Vraag 2
Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?

Ernstige duizeligheid kan optreden bij aandoeningen van het evenwichtsorgaan. Een bekende oorzaak is het syndroom van Menière. Hebt u last van erge duizelingen, ongeacht de oorzaak, vul dan ‘ja’ in.

Vraag 3
Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel?

Bij deze vraag moet u denken aan:
- hersenziekten zoals een beroerte, TIA, hersenbloeding, vaatafwijkingen in de hersenen, hersentumor, aangeboren hersenletsel of niet-aangeboren hersenletsel;
- aandachtsstoornissen zoals ADD en ADHD;
- stoornissen in de informatieverwerking zoals autisme, PDD-NOS, Asperger;
- neurologische ziekten zoals de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS, spierzwakte of coördinatieproblemen als gevolg van zenuwschade;
- psychiatrische ziekten zoals depressie, schizofrenie, obsessief compulsieve stoornis;
- dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, vasculaire dementie.

Vraag 4
Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?

Er kan sprake zijn van misbruik van deze middelen als u of uw omgeving zich zorgen maakt over uw gebruik ervan. Vul dan de vraag met ‘ja‘ in. En ook als u daar voor behandeld bent of ooit een onderzoek via het CBR hebt ondergaan. Op http://www.jellinek.nl/test-uw-kennis-of-gebruik/test-uw-gebruik kunt u een test doen.

Vraag 5
Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan?

Vul ook 'ja' in als u een pacemaker of ICD heeft.

Vraag 6
Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken?

Denk hierbij aan de gevolgen van reuma, spierziekten of verlamming. Als u een deel van een arm of hand mist, vult u hier dan ook 'ja' in.

Vraag 7
Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?

Denk hierbij aan de gevolgen van reuma, spierziekten of verlamming. Als u een deel van een been of voet mist, vult u hier dan ook 'ja' in. Als u hulpmiddelen gebruikt bij het lopen, zoals een stok, rollator of prothese, vult u hier ook 'ja' in.

Vraag 8a
Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?

Als u met één of beide ogen minder goed kunt zien, vul dan 'ja' in. Als u met uw bril of contactlenzen goed ziet, dan mag u ‘nee’ invullen.

Vraag 8b
Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?

Denk hierbij aan oogziekten als staar, glaucoom, een lui oog, maar ook aan een beperking van het gezichtsveld, of onvrijwillige oogbewegingen (nystagmus). Vul ook 'ja' in als uw ogen een laserbehandeling kregen, behalve als die behandeling was om geen bril te hoeven dragen en goed is geslaagd.

Vraag 9
Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen?

In de bijsluiter van geneesmiddelen kunt u informatie vinden over de invloed op de rijvaardigheid. U kunt uw arts of apotheker om informatie vragen.

Vraag 10
Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken?

Hebt u een ziekte, aandoening of functiebeperking die in de vorige vragen nog niet genoemd is, maar waardoor er wel twijfels zijn of u veilig kunt besturen? Vul hier dan 'ja' in.

 

Tenslotte

Heeft u één of meer vragen met JA beantwoordt en wilt u dit probleem melden aan het CBR, dan koopt u een Gezondheidsverklaring.

Het is altijd verstandig een gezondheidsprobleem te melden, omdat het niet melden mogelijk verzekeringstechnische of zelfs strafrechtelijke gevolgen kan hebben.

Het formulier (Gezondheidsverklaring) is verkrijgbaar bij uw gemeente, een rijschool, of via internet op mijn.cbr.nl (met behulp van uw DigiD). Een keuringsarts dient dan een aantekening te plaatsen bij de vraag die u met JA heeft beantwoord. Daarna stuurt u het naar het CBR. U krijgt binnen zes weken een antwoord.

Klik HIER voor een keuringsarts bij u in de omgeving.

 

Deze informatie wordt u aangeboden door Regelzorg Keuringen.